- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Elev

Webben - Elevcentral

I Elevcentralen kan du som elev på Murtans logga in för att göra tester, se dina bokade lektioner, se dina tester eller se över dina transaktioner (ekonomin).

Du anger ditt personnummer och det lösenord du har fått på trafikskolan.

Kontakta oss för mer information angående Elevcentralen.


 Logga in på Elevcentral