- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Miljö

Ecodriving

EcoDriving (sparsam körning) är en körteknik som kan ge 10 – 20 % lägre bränsleförbrukning än det körsätt som de flesta har idag. Tekniken är framtagen för att minska bilismens miljöpåverkan, men den medför samtidigt påtagligt lägre bränslekostnader och mindre slitage på bilen. Grundprinciperna kan användas på såväl personbilar, lastbilar som arbetsmaskiner.

EcoDriving är varumärke för ett utbildningspaket i sparsam körning och all utbildning klimatkompenseras genom Tricorona Climate Partner.