- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Miljö

Företagsutbildningar

Murtans Trafikskola har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar anpassade för företag, kommuner och föreningar.

Vänd dig med förtroende till oss på Murtans Trafikskola för en skrädarsyd företagsutbildning!