- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Utbildningar

Personbil med tungt släp

Gäller för personbil och för lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Med tungt släp menas att dragfordonets totalvikt och släpets totalvikt tillsammans överstiger 4,25 ton. För att få göra prov för BE körkort måste du vara minst 18 år och redan ha B körkort. Övningskörning är tillåten från 18 års ålder.

Nyhet. Regeln om att släpets totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort f.o.m den 19/1 2013.

Vänd dig med förtroende till oss, så hjälper vi dig med ditt BE-kort!

Ring oss för information om våra utbildningsförslag.