- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Utbildningar

Yrkeskompetens bevis

Yrkeskompetensbeviset utfärdas dels efter genomförd grundutbildning med godkänt prov, dels efter genomförd fortbildning. I Sverige utfärdar Trafikverket beviset som är i plast och liknar ett körkort. Kostnaden för själva beviset blir samma som för körkortet.

Varje förare ska ha sitt yrkeskompetensbevis med vid körning och kunna visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med, kan föraren dömas till böter.

Förare som omfattas av övergångsregeln ”hävdvunna rättigheter” undantas från kravet på kompetensbevis under den angivna tiden. De får sitt yrkeskompetensbevis efter genomförd fortbildning.