- Välkommen till Sveriges första
klimatneutrala trafikskola!

Utbildningar

Yrkesutbildning

Kort om nya yrkeskompetensbeviset

Bestämmelserna gäller från och med:

  • 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik.
  • 10 september 2009 för förare av tung lastbil i yrkestrafik.
Viktigt att veta för dig som inte har behörigheterna C/CE eller D/DE:
  • Du ska gå en grundläggande utbildning på 280 timmar och sedan göra ett godkänt teoretiskt prov för att få ett yrkeskompetensbevis.
  • En förkortad grundläggande utbildning på 140 timmar finns. Den kan väljas av dig som är äldre än 23 år och vill bli yrkesförare av buss, eller av dig som är äldre än 21 år och vill bli yrkesförare av lastbil.
  • Du ska gå en fortbildning vart femte år för att förnya yrkeskompetensbeviset.
Viktigt att veta för dig som är företagare:
  • Du bör informera anställda förare om den nya lagen.
  • Du kan dömas till böter om du anlitar en förare som inte har behörighet att utföra transporter.
  • Den nya lagen om yrkeskompetens omfattar många fler transporter än den tidigare.
  • Olika EU-länder har olika bestämmelser för övergångsregeln ”hävdvunna rättigheter”.