Kalender

Välj din önskade utbildning i scrollistan nedanOnsdagen den 20 November
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgergatan15

Onsdagen den 4 December
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgersgatan 15

Onsdagen den 11 December
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgersgatan 15

Onsdagen den 15 Januari
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgersgatan 15

Onsdagen den 5 Februari
Handledarkurs KL 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgersgatan 15

Onsdagen den 19 Februari
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgergsgatan 15

Onsdagen den 11 Mars
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgersgatan 15

Onsdagen den 25 Mars
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

Plats Murtans trafikskola Holgersgatan 15