Kalender

Välj din önskade utbildning i scrollistan nedanMåndagen den 17 Maj
YKB Fortbildning DK 5 CD KL 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Tisdagen den 18 Maj
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

FULLBOKAD! Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 19 Maj
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

FULLBOKAD! (Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats: Murtans trafkskola AB Holgersgatan 15

Torsdagen den 20 Maj
YKB fortbildning DK 4CD KL07.00-16.15

 FULLBOKAD! Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Måndagen den 24 Maj
YKB Fortbildning Delkurs 2C 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Tisdagen den 25 Maj
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

FULLBOKAD! Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 26 Maj
YKB Fortbildning Delkurs 2C 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110KVM)

Fredagen den 28 Maj
Handledarkurs Kl 0800-1200

Extra inplanerad Observera tiden  8-12

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

 

Måndagen den 31 Maj
YKB Fortbildning Delkurs 1CD 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110KVM)

Tisdagen den 1 Juni
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  )

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 2 Juni
YKB fortbildning DK 3CD KL07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

 

Onsdagen den 2 Juni
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

FULLBOKAD! (Vi bokar max 8 personer på varje kurs!)

Plats: Murtans trafkskola AB Holgersgatan 15

Tisdagen den 8 Juni
Handledarkurs (extra insatt) KL:14.00-18.00 (obs tiden)

 Fullbokad!Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 9 Juni
Handledarkurs Kl 08.00-12.00 (obs tiden)

Extra inplanerad Observera tiden  8-12

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Torsdagen den 10 Juni
YKB fortbildning DK 4CD KL07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Måndagen den 14 Juni
YKB fortbildnings DK 3CD KL07.00-16.15

 Plats: Murtans trafikskola AB Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8  deltagare enligt rådande omständigheter   110kvm)

Tisdagen den 15 Juni
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 16 Juni
YKB Fortbildning DK 5 CD KL 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Onsdagen den 16 Juni
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

FULLBOKAD! (Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats: Murtans trafkskola AB Holgersgatan 15

Fredagen den 18 Juni
Handledarkurs Kl 0800-1200

Extra inplanerad Observera tiden  8-12

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Tisdagen den 22 Juni
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 23 Juni
YKB Fortbildning Delkurs 1CD 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110 kvm)

Tisdagen den 29 Juni
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Fredagen den 2 Juli
YKB fortbildning DK 4CD KL07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Måndagen den 5 Juli
YKB Fortbildning DK 5 CD KL 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Tisdagen den 6 Juli
Handledarkurs Kl 14.00-18.00

Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 7 Juli
YKB Fortbildning Delkurs 2C 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Onsdagen den 7 Juli
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats: Murtans trafkskola AB Holgersgatan 15

Fredagen den 9 Juli
Handledarkurs Kl 0800-1200

Extra inplanerad Observera tiden  8-12

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Måndagen den 12 Juli
YKB Fortbildning Delkurs 1CD 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Tisdagen den 13 Juli
Handledarkurs (extra insatt) KL:14.00-18.00 (obs tiden)

Extra inplanerad Observera tiden  kl 14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 14 Juli
Handledarkurs Kl 17.00-21.00

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Onsdagen den 14 Juli
YKB fortbildnings DK 3CD KL07.00-16.15

 Plats: Murtans trafikskola AB Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8  deltagare enligt rådande omständigheter   110kvm)

Torsdagen den 15 Juli
Handledarkurs (extra insatt) KL:14.00-18.00 (obs tiden)

Extra inplanerad Observera tiden  14-18

(Vi bokar max 8 personer på varje kurs i en  sal på  110  kvadratmeter!)  

Plats Murtans trafikskola AB  Holgersgatan 15

Fredagen den 16 Juli
YKB fortbildning DK 4CD KL07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)

Måndagen den 19 Juli
YKB Fortbildning Delkurs 2C 07.00-16.15

 Plats: Murtans trafikskola AB Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8  deltagare enligt rådande omständigheter 110kvm)

Onsdagen den 21 Juli
YKB Fortbildning DK 5 CD KL 07.00-16.15

Plats: Murtans trafikskola Holgersgatan 15

(Vi bokar endast 8 deltagare enligt rådande omständigheter på 110kvm)