KLIMATNEUTRALISERING

Vi är en del av problemet och vill vara en del av lösningen, först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning!

Murtans har under många år arbetat för att förbättra miljön. Nu tar vi ett steg längre. Vi kompenserar för de koldioxidutsläpp som ditt körkortstagande orsakar.

SPARSAM KÖRSTIL

Alla elever som genomgår körkortsutbildning hos oss blir utbildade i konsten att köra sparsamt.

Fem steg till sparsam körning:
1. Håll koll framåt – planera
2. Växla upp tidigt – kör på så hög växel som möjligt
3. Kör med jämnt gaspådrag – håll hastighetsgränserna
4. Släpp gasen – motorbromsa
5. Rulla utför – håll jämn gas uppför

ECODRIVING

EcoDriving, sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10 – 20 % lägre bränsleförbrukning än det körsätt som de flesta har idag. Grundprinciperna kan användas på såväl personbilar, lastbilar som arbetsmaskiner. EcoDriving är varumärke för ett utbildningspaket i sparsam körning och all utbildning klimatkompenseras.

Vänd dig med förtroende till oss för en EcoDrivingutbildning!