Tillbaka till utbildningar

Körkortsutbildning för dig med funktionsnedsättning

Vi erbjuder körkortsutbildning för dig med funktionsnedsättning. Med vår specialanpassade övningsbil och specialutbildade lärare når vi målet till ert körkort.

Du som har fysiska funktionshinder behöver alltså inte längre känna dig hindrad att ta körkort. Vår bil är också anpassad för er som är kortvuxen. Bilen är anpassad för ändamålet av AutoAdapt.

Vi har även individuella dyslexi utbildningar.

Ring oss och vi kan beskriva hur vår specialanpassade övningsbil är anpassad.

Körbedömning – Ett utlåtande till läkare vid utredning av körkortsinnehav
Vi utför körbedömning med utlåtande åt läkare som har funderingar omkring en patients förmåga att köra bil efter sjukdom eller då åldern har satt sitt spår, alltså en utredning av fortsatt körkortsinnehav.
Ring oss så vi kan beskriva hur.
Äldre och bilkörning
Vi tränar gärna upp körförmågan med kunder som har körkort, men som genom olycka, sjukdom eller bara brist erfarenhet mist sin förmåga att köra bil.
Ring oss så vi kan beskriva hur.

Dyslexi utbildningar (individanpassad)
Vi erbjuder enskild teoriundervisning, där du och en lärare har möjlighet att skräddarsy din teoretiska utbildning efter dina behov.
Ring oss och vi kan beskriva hur.

Anpassat prov på Trafikverket
Vi har möjlighet att hjälpa dig att ansöka om anpassat teoretisk prov på Trafikverket. Förlängt prov, muntligt prov eller tolk vid prov.
Ring oss och vi kan beskriva hur.