B-utökat kod 96

Anmälningsavgift
430kr

Körlektion
40 min
900 kr

Provavgift
1 800kr

Körprovsavgift
Trafikverket
800 kr


Körkort
Tillverkning + foto
Transportstyrelsen/Trafikverket
280 kr + 80 kr