Tillbaka till utbildningar

C1 "medel tung" lastbil

"Medeltung" lastbil, C1, ger rätt att köra medeltunga lastbilar och personbilar (husbilar) med en totalvikt över
3 500 kg men inte över 7 500 kg.
Som övningsfordon har vi valt en Volkswagen transporter vilken är utrustad med backkamera.
Ålder för körkort och övningskörning 18 år.
För yrkesmässig trafik krävs en Yrkeskompetens grundutbildning.

Övergångsregeln säger:
För dig som har tagit B-körkort före den 1 juli 1996 innebär det att du får framföra
personbilar klass 1 och 2 med en totalvikt över 3,5 ton,
Körkortet får dock inte varit återkallat efter detta datum.

Vi erbjuder intensiv utbildning för C1

Ring oss för mer information 0346-711495